Anu Kokkarinen – fysioterapeutti 

Olen käynyt lukion jälkeen 9 kk:n Erityisliikuntakasvatuksen
peruskurssin ja tämän jälkeen valmistunut fysioterapeutiksi
Jyväskylästä 1993. Työkokemusta ft:n työstä on n. 25v:n ajalta.

Eniten työkokemusta on yksityiseltä sektorilta, mutta myös
julkiselta puolelta ( terveyskeskus, vanhainkodit ja erilaisten
ryhmien vetäminen ). Veteraanitalon Fysioterapiassa olen
työskennellyt v:sta 1996 lähtien ja ammatinharjoittajana
v:sta 2008 alkaen.

Olen perehtynyt tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan ja
käynyt erinäisiä alaan liittyviä koulutuksia työn ohessa mm.:
akupunktio, faskia, asentohuimaus, neuraalisen kudoksen
mobilisointi ja tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyviä
manuaalisen terapian koulutuksia sekä lääkinnällisten
tuki- ja hoitosukkien käyttöön liittyvä koulutus.