FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapia tarjoaa palveluja tilanteissa, joissa liikkumis- ja työ- sekä toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina ikääntymisen,  vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden johdosta.  Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen ja terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.

Fysioterapia on tutkitusti  vaikuttavaa mm. erilaisissa tuki- ja liikuntaelin-:

 • ongelmissa: esim. tenniskyynärpää, juoksijanpolvi…
 • vammoissa: esim. nilkan nyrjähdys, olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä…
 • sairauksissa: esim. lonkkakuluma, niskakivut…
 • operaatioissa – ennen ja jälkeen: tekonivel- ja selkäleikkaukset...

eikä pidä unohtaa fysioterapian ennaltaehkäisevää vaikuttavuutta tai esim. toimintakyvyn harjoittamista vaikkapa ikäihmisten kohdalla.

Hoitosarja aloitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja kipujen kartoituksella. Sen pohjalta tehdään hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa.


Fysioterapiamenetelmät hoitolaitoksessamme ovat:

FYSIKAALISET HOIDOT:

 • Sähkökipuhoidot (TNS) vaikuttavat hermoston kautta. Ne salpaavat kipua hermokudoksessa ja tuottavat elimistön omaa puudutetta endorfiinia. Lisäksi voidaan vaikuttaa lihasten supistumiseen ja kudosten aineenvaihduntaan.
 • Ultraääni on ns. syvälämpöhoito. Se perustuu korkeataajuiseen äänivärähtelyyn, jolla päästään syvempiin kudosrakenteisiin. Sitä voidaan tehostaa lisäämällä siihen sähkö. Se parantaa verenkiertoa sekä lisää kudosten joustavuutta. Tapaturmien esim. urheiluvammojen yhteydessä sillä on erityinen merkitys.
 • Pintalämpö : Lämpöpakkaus on kuumassa vedessä lämmitetty geelipakkaus. Pintalämpöä käytetään rentouttavana esihoitona.
 • Kylmälämpö : Kylmähoito on tehokas akuuteissa kivuissa ja ensiapuna esim. revähtymissä. Se helpottaa tulehdusta, turvotusta ja siten kipua.

MANUAALINEN TERAPIA :

 • Manuaalisessa terapiassa pyritään normalisoimaan lihasten , nivelten ja hermokudoksen toimintaa erilaisin venytyksin ja liikkein ja siten helpottamaan kipua ja parantamaan toimintakykyä. Joskus terapian avuksi voidaan käyttää vaikka teippausta.

HIERONTA :

 • Käsitellään pehmytkudoksia monin eri tekniikoin ja tehoin. Tavoitteena on kudoksen elastisuuden, verenkierron ja aineenvaihdunnan parantaminen ja sen kautta rentoutuminen sekä kivun poistuminen ja toimintakyvyn parantuminen.

LIIKE- JA LIIKUNTAHOIDOT :

 • Voima- ja liikkuvuusharjoitteet sekä toimintakyvyn harjoitteet aktiivisina ja avustettuina sekä kotiohjeet ja niiden kontrollointi.

NUKKUMAERGONOMIAN ARVIOINTI :

 • Terveystyynyt eri asennoissa nukkujille.
 • Hyvä nukkumisergonomia parantaa yöuntasi sekä ennaltaehkäisee ja vähentää niska- ja selkäkipuja.
 • Nukkumisergonomiaan vaikutetaan ennenkaikkea tyyny- ja patjavalinnoilla.  

LÄÄKINNÄLLISTEN TUKI- JA HOITOSUKKIEN sekä TUKIEN JA VALMISORTOOSIEN TARVEKARTOITUS, TUOTEVALINTA SEKÄ KÄYTÖN OPASTUS :

 • Laskimosuonien hoito on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Lääkehoidon lisäksi  kompressiosukkien käyttö on välttämätön syvälaskimotukoksia hoidettaessa. Lieväasteisessa pintalaskimoiden vajaatoiminnassa kompressiosukkien oikeaoppinen käyttö on paras vaihtoehto ( laskimoiden laajentumat, turvotus, väsymys, kivut...). Mediteam:n kouluttamana teen kompressiosukkien tarvekartoituksen, yksilöllisen mittauksen, tuotevalinnan sekä käytönopastuksen.
 • Mediteam:n tuet ja valmisortoosit kuntoutukseen ja hoitoon. Tuet ja valmisortoosit on tarkoitettu akuutteihin ja kroonisiin kiputiloihin, kuten tenniskyynärpään, luupiikin ja jännetuppitulehduksen hoitoon, trauman tai leikkauksen jälkihoitoon, tuentaan, urheiluun, ohjaamaan nivelen liikettä, vähentämään turvotusta ja edistämään verenkiertoa.